Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ

Α/Α :

-

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

ΕΤΠΑ

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

63.960

Ημερομηνία έναρξης :

19/05/2015 

Τελευταία ενημέρωση :

20/05/2015 

Ενεργή :

Ναι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, έως 26/05/2015, για ανάθεση του έργου: «Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η πρόσκληση απευθύνεται στις παρακάτω τρεις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο προμηθευτών παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στις κατηγορίες ενέργειας Β2 και Β3.1 και που βάσει των στοιχείων τους και των ειδικότερων απαιτήσεων του έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση:

  1. ΣΜΡ Συμβουλευτική ΕΠΕ
  2. ΑΤ Σύμβουλοι Διοίκησης, Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης ΕΠΕ
  3. Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην επισυναπτόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.