Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

Κατηγορίες Πράξεων :

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

Α/Α :

32

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

01/10/2009 

Τελευταία ενημέρωση :

09/01/2014 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προς :

  • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Μονάδα Δ’

Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Αναλυτική Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων - Έκδοση 5 ( pdf 3105 KB)
gif icon Συνημμένο 01 - Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 ( zip 348 KB)
gif icon Συνημμένο 02 - Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ & ΤΣ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης ( zip 238 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης ( pdf 143 KB)
gif icon Συνημμένο 04 - Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης ( doc 125 KB)
gif icon Συνημμένο 06 – Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων ( zip 200 KB)
gif icon Συνημμένο 07 – Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης Άρθρου 22 ( doc 172 KB)
gif icon Συνημμένο 05 - Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης ( zip 53 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Λήξη υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 32, Κ. Π. 85 - «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση»
Λήξη υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 32, Κ. Π. 85 - «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση»
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 32, Κ. Π. 85 - «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» (2η Τροποποίηση)
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 32, Κ. Π. 85 - «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση»