Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

Κωδικός Προτεραιότητας :

53 - Πρόληψη κινδύνων

Κατηγορίες Πράξεων :

Αντιπλημμυρικά έργα

Α/Α :

43

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ταμείο Συνοχής

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

25/05/2010 

Τελευταία ενημέρωση :

23/01/2014 

Ενεργή :

Ναι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προς:

  • ΕΥΔΕ ύδρευσης – αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
  • Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Αναλυτική Πρόσκληση για Υποβολή - Προτάσεων2η Έκδοση (21/10/2010) ( pdf 3174 KB)
gif icon Συνημμένο 01 – Υπουργικές Αποφάσεις Συστήματος Διαχείρισης ( zip 348 KB)
gif icon Συνημμένο 02 - Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ & ΤΣ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης ( zip 237 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα απόφασης ένταξης ( pdf 194 KB)
gif icon Συνημμένο 05 - Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης ( zip 36 KB)
gif icon Συνημμένο 06 – Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων ( zip 200 KB)
gif icon Συνημμένο 04 – Υπόδειγμα συμφώνου αποδοχής όρων ( doc 126 KB)
gif icon Συνημμένο 07 – Πίνακες ( zip 23 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Λήξη της υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 43, Κ.Π. 53 - «Πρόληψη Κινδύνων»
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 43, Κ.Π. 53 - «Πρόληψη Κινδύνων» (1η Τροποποίηση)