Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις 2014-2020


Προσκλήσεις
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών) - Τελευταία Ενημέρωση 20/8/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών) - Τελευταία Ενημέρωση 20/8/2015 ( zip 1600KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας για νήπια με αναπηρία και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) - Τελευταία Ενημέρωση 20/8/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας για νήπια με αναπηρία και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) - Τελευταία Ενημέρωση 20/8/2015 ( zip 1607KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση υποστήριξης με ειδικό βοηθητικό προσωπικό μαθητών με αναπηρία) - Τελευταία Ενημέρωση 20/8/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση υποστήριξης με ειδικό βοηθητικό προσωπικό μαθητών με αναπηρία) - Τελευταία Ενημέρωση 20/8/2015 ( zip 1569KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Δράση 12.1) - Τελευταία Ενημέρωση 16/9/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Δράση 12.1) - Τελευταία Ενημέρωση 16/9/2015 ( rar 1852KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Δράση 11.1) - Τελευταία Ενημέρωση 16/9/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Δράση 11.1) - Τελευταία Ενημέρωση 16/9/2015 ( rar 1846KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Δράση 11.2) - Τελευταία Ενημέρωση 16/9/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Δράση 11.2) - Τελευταία Ενημέρωση 16/9/2015 ( rar 1853KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Δράση 11.3) - Τελευταία Ενημέρωση 16/9/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Δράση 11.3) - Τελευταία Ενημέρωση 16/9/2015 ( rar 1850KB )
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Εξειδίκευση περιεχομένου και μηχανισμού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ» (δράση Τεχνικής Βοήθειας) - Τελευταία ενημέρωση 12/10/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Εξειδίκευση περιεχομένου και μηχανισμού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ» (δράση Τεχνικής Βοήθειας) - Τελευταία ενημέρωση 12/10/2015 ( pdf 326KB )
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίων ΟΧΕ - ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (δράση Τεχνικής Βοήθειας) - Τελευταία ενημέρωση 22/10/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίων ΟΧΕ - ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (δράση Τεχνικής Βοήθειας) - Τελευταία ενημέρωση 22/10/2015 ( pdf 316KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης, Δράση 6β.1: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού». Τελευταία ενημέρωση 11/12/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης, Δράση 6β.1: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού». Τελευταία ενημέρωση 11/12/2015 ( zip 1896KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δράσεις: 7b.1: «Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ» και 7b.2: Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων». Τελευταία ενημέρωση 22/12/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δράσεις: 7b.1: «Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ» και 7b.2: Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων». Τελευταία ενημέρωση 22/12/2015 ( zip 2069KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 7a.1: Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ. Τελευταία ενημέρωση 22/12/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 7a.1: Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ. Τελευταία ενημέρωση 22/12/2015 ( zip 2016KB )
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς τις Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς τις "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε." στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9α.1: "Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας". Τελευταία Ενημέρωση 27/1/2016 ( zip 2890KB )
 Πρόσκληση  υποβολής προτάσεων προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στο  πλαίσιο  του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 5α.1:   Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Τελευταία Ενημέρωση 11-2-2016 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 5α.1: Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Τελευταία Ενημέρωση 11-2-2016 ( zip 1989KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τους Δήμους Βέροιας, Κατερίνης και Σερρών, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας  κακοποιημένων γυναικών» - Τελευταία ενημέρωση 12/2/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τους Δήμους Βέροιας, Κατερίνης και Σερρών, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας  κακοποιημένων γυναικών» - Τελευταία ενημέρωση 12/2/2016 ( zip 5604KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού - Ευόσμου, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας  κακοποιημένων γυναικών» - Τελευταία ενημέρωση 12/2/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού - Ευόσμου, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών» - Τελευταία ενημέρωση 12/2/2016 ( zip 5707KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας  κακοποιημένων γυναικών» - Τελευταία ενημέρωση 12/2/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών» - Τελευταία ενημέρωση 12/2/2016 ( zip 5602KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας  κακοποιημένων γυναικών» - Τελευταία ενημέρωση 12/2/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών» - Τελευταία ενημέρωση 12/2/2016 ( zip 5575KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τον ΟΣΕ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 7α.2: «Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο» - Τελευταία ενημέρωση: 10/3/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τον ΟΣΕ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 7α.2: «Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο» - Τελευταία ενημέρωση: 10/3/2016 ( zip 4168KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 7β.2: «Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων», Τελευταία Ενημέρωση 18/3/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 7β.2: «Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων», Τελευταία Ενημέρωση 18/3/2016 ( pdf 301KB )
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς  τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, Δράση 11.2) - Τελευταία Ενημέρωση 28/3/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, Δράση 11.2) - Τελευταία Ενημέρωση 28/3/2016 ( zip 4164KB )
Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων προς (α) τους Δήμους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (β) τις- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων προς (α) τους Δήμους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (β) τις- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση "Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης" ( zip 4292KB )
Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων προς (α) τους Δήμους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (β) τις- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση «Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης» Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων προς (α) τους Δήμους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (β) τις- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση «Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης» ( zip 4183KB )
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς (α) τη Δ/νση εκτελέσεως έργων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων και (β) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Βέροια), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση «Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς (α) τη Δ/νση εκτελέσεως έργων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων και (β) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Βέροια), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση «Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών» ( zip 4241KB )