Διαβούλευση

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνδιαμορφώνουμε τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, το νέο ΕΣΠΑ, είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Είναι ο οδικός χάρτης για την Κεντρική Μακεδονία της επόμενης δεκαετίας.


Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε να ανοίξουμε τη διαβούλευση σε όλους τους φορείς, στους πολίτες, στην ίδια την κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας.


Η πρόκληση είναι μεγάλη και θέλουμε ο σχεδιασμός να είναι διαδραστικός.


Περιμένουμε τις θέσεις, τις απόψεις, τις τοποθετήσεις σας, ώστε με περισσότερα στοιχεία, με ρεαλιστική προσέγγιση να καταρτίσουμε ένα Πρόγραμμα που θα απαντάει στις προσκλήσεις της εποχής και θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε σε σωστή κατεύθυνση τους πόρους του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για την Περιφέρειά μας.


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,


Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας


Υποβολή πρότασης

Με στόχο την ενεργή συμμετοχή σας στη διαμόρφωση και εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μπορείτε να υποβάλλετε τις απόψεις σας / την πρότασή σας σχετικά με το πεδίο δραστηριότητάς σας :


  1. Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση : akristallidis@mou.gr .
  2. Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση : Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65
    – Κτίριο ZEDA, 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη.
  3. Με Fax, στον αριθμό 2313 321 701/2

Υποστηρικτικό υλικό

Όλα τα αρχεία και κείμενα που αφορούν το σχεδιασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο, σε αυτόν το σύνδεσμο.


Παρακάτω επισυνάπτονται υπόδειγμα πρότασης και οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασής σας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό 2313 321 715.