Διαβούλευση ΠεΣΚΕ

Διαβούλευση Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης


Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου 2015


Μήνυμα Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας


Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι βασική μας προτεραιότητα η άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων που υπάρχουν και έχουν μεγιστοποιηθεί με την οικονομική κρίση που βιώνει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την προσπάθειά μας είναι η «Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» την οποία εκπονήσαμε και σήμερα θέτουμε σε ανοικτή διαβούλευση.

Κύριοι ωφελούμενοι αυτής της Στρατηγικής είναι οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κυρίως οι πλέον ευάλωτοι στη φτώχεια, στις διακρίσεις και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις της Στρατηγικής καλύπτουν προτεραιότητες πολιτικής όπως είναι η πρόσβαση σε βασικά αγαθά, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, η πρόσβαση στην κατάρτιση και στην απασχόληση.

Θέλουμε τις απόψεις σας και τις προτάσεις σας ώστε από κοινού, ρεαλιστικά και δημιουργικά, να καταρτίσουμε μια Στρατηγική την οποία θα εφαρμόσουμε, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2014-2020, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των χιλιάδων συμπολιτών μας που σήμερα δυσκολεύονται.

 


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας
Υποβολή προτάσεων


Παρακάτω, επισυνάπτεται το προς διαβούλευση σχέδιο της Στρατηγικής.

Με στόχο την εξειδίκευση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων που εμφανίζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οδηγούν συχνά στον κοινωνικό αποκλεισμό συμπολιτών μας, μπορείτε να υποβάλλετε τις απόψεις/ προτάσεις σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω σχετική φόρμα και στέλνοντάς την στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

 


  • ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimikont@mou.gr
  • ταχυδρομικά στη διεύθυνση : «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 57001 - Πυλαία, Θεσσαλονίκη»
  • με fax, στον αριθμό 2313 321 701/2

Η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στη διαβούλευση είναι η Δευτέρα 16η Μαρτίου 2015.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στον τηλεφωνικό αριθμό 2313 321 719.