Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

 
CaptchaCode

Επαλήθευση αριθμού

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA
TK. 57001, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313 321 700
Fax: 2313 321 701-2
Email: 

Αντώνης Κρυσταλλίδης

Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος
Τηλ: 2313 321 715
Fax: 2313 321 701-2
Email: 

Περισσότερα...