Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
13-04-2016
Έγκριση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
Εγκρίθηκε ο κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
31-03-2016
Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων προς (α) τους Δήμους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (β) τις- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 10α.2 – "Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης"
Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων προς (α) τους Δήμους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (β) τις- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 10 – «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση», Δράση 10α.2 – “Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης"
31-03-2016
Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων προς (α) τους Δήμους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (β) τις- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 10α.1 – «Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης»
Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων προς (α) τους Δήμους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (β) τις- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 10 – «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση», Δράση 10α.1 – «Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης»
31-03-2016
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς (α) τη Δ/νση εκτελέσεως έργων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων και (β) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Βέροια), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 6γ.1 – «Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών»
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς (α) τη Δ/νση εκτελέσεως έργων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων και (β) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Βέροια), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 06 – «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», Δράση 6γ.1 – «Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών»
18-03-2016
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 7β.2: «Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων»
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 07 - «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων», Δράση 7β.2: «Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων»
10-03-2016
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τον ΟΣΕ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 7α.2: «Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο»
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τον ΟΣΕ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 07 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων», Δράση 7α.2: «Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο»
09-03-2016
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013
07-03-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, έως τις 31/12/2023
23-02-2016
Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2015 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δημοσίευση καταλόγου αναθέσεων/συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης για το έτος 2015.
12-02-2016
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»
Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία