Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 4567891011 Τελευταία
05-03-2013
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 65, ΚΘΠ 47 – «Ποιότητα του αέρα»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων, λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ανοιχτής πρόσκλησης, με κωδικό 65, Άξονας Προτεραιότητας 1, Κωδ. Προτ. 47 του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη».
28-02-2013
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 54, Κ.Π. 59 - «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων, λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδικό 54, Άξονας Προτεραιότητας 7, Κωδ. Προτ. 59
21-02-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έως 20/03/2013, για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
14-02-2013
Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2012
Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2012
06-02-2013
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 18, Κ. Π. 75 - «Υποδομές Εκπαίδευσης»
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 18, Κ. Π. 75 - «Υποδομές Εκπαίδευσης»
31-01-2013
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 19 - έκδοση 3, ΚΠ 76 – «Υποδομές Υγείας» (6η Τροποποίηση)
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης από 4.307.018,69 ευρώ σε 2.026.043,69 ευρώ της πρόσκλησης, με κωδικό 19 – έκδοση 3, Άξονας Προτεραιότητας 7, Κωδ. Προτ. 76
21-01-2013
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 08, ΚΠ 76 – «Υποδομές Υγείας»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων, λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ανοιχτής πρόσκλησης, με κωδικό 08, άξονας Προτεραιότητας 7, Κωδ. Προτ. 76
18-01-2013
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» - (8η τροποποίηση)
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης από 18.357.573,51 ευρώ σε 13.781.573,51 ευρώ της πρόσκλησης με κωδικό 22, Κωδ. Προτ. 44
17-01-2013
Ανάκληση της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 39, Κ.Π. 76 - «Υποδομές Υγείας»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την ανάκληση της ανοικτής πρόσκλησης με κωδικό 39, Άξονας Προτεραιότητας 7, Κωδ. Προτ. 76.
17-01-2013
Ανάκληση της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 57, ΚΠ. 75 - «Υποδομές Εκπαίδευσης»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την ανάκληση της ανοικτής πρόσκλησης με κωδικό 57, Άξονας Προτεραιότητας 7, Κωδ. Προτ. 75.
Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 4567891011 Τελευταία