Επιτροπή παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στις 30 Ιανουαρίου του 2008.

 

Σε αυτήν προεδρεύουν για ένα χρόνο εκ περιτροπής, ξεκινώντας από το 2008, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αντίστοιχα, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια που προεδρεύει κάθε φορά.

 

Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου είναι, πέραν των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, οι:

 

  • Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης
  • Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος
  • Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών συντονισμού και της ΜΟΔ Α.Ε.
  • Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ)
  • Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν και άλλα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ.

 

Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης