3η Επιτροπή Παρακολούθησης

Για 3η φορά συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη», με ευθύνη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010, στην αίθουσα «Αριστοτέλης» του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς».


Παρακάτω επισυνάπτονται η Ημερήσια Διάταξη και το υλικό του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Έγγραφα
1.1.  Πρόσκληση 1.1. Πρόσκληση ( pdf 119KB )
2 Ημερήσια Διάταξη 2 Ημερήσια Διάταξη ( pdf 126KB )
3.1.  Πρόοδος Υλοποίησης - Πίνακες προόδου υλοποίησης 3.1. Πρόοδος Υλοποίησης - Πίνακες προόδου υλοποίησης ( zip 13KB )
3.2.  Πρόοδος Υλοποίησης - Πίνακας προόδου εκταμιεύσεων 3.2. Πρόοδος Υλοποίησης - Πίνακας προόδου εκταμιεύσεων ( xls 18KB )
3.3.  Πρόοδος Υλοποίησης - Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης 3.3. Πρόοδος Υλοποίησης - Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης ( zip 127KB )
3.4. Πρόοδος Υλοποίησης - Τροποποίηση Ν.3614/2007 3.4. Πρόοδος Υλοποίησης - Τροποποίηση Ν.3614/2007 ( pdf 137KB )
3.5. Πρόοδος Υλοποίησης - Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων 3.5. Πρόοδος Υλοποίησης - Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων ( zip 858KB )
4. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2009 4. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2009 ( zip 2813KB )
5.1. Ειδικά Θέματα Υλοποίησης - Οn-going αξιολόγηση / Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 5.1. Ειδικά Θέματα Υλοποίησης - Οn-going αξιολόγηση / Περιβαλλοντική Παρακολούθηση ( pdf 109KB )
5.2. Ειδικά Θέματα Υλοποίησης - Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 5.2. Ειδικά Θέματα Υλοποίησης - Πληροφόρηση και Δημοσιότητα ( pdf 35KB )
6.1. Ενημέρωση για ειδικά θέματα - 1η Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ του 2009 6.1. Ενημέρωση για ειδικά θέματα - 1η Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ του 2009 ( pdf 256KB )
6.2. Ενημέρωση για ειδικά θέματα - Νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί 6.2. Ενημέρωση για ειδικά θέματα - Νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί ( pdf 129KB )
Ο πλήρης φάκελος Ο πλήρης φάκελος ( zip 4845KB )
1.2. Πίνακας αποδεκτών 1.2. Πίνακας αποδεκτών ( pdf 95KB )
Αποφάσεις - Συμπεράσματα 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης Αποφάσεις - Συμπεράσματα 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης ( pdf 129KB )