Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 30.Πρώτη 12345678 Τελευταία
22-10-2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίων ΟΧΕ – ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » (δράση Τεχνικής Βοήθειας)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίων ΟΧΕ – ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » (δράση Τεχνικής Βοήθειας)
12-10-2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Εξειδίκευση περιεχομένου και μηχανισμού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ» (δράση Τεχνικής Βοήθειας)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Εξειδίκευση περιεχομένου και μηχανισμού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ» (δράση Τεχνικής Βοήθειας)
05-10-2015
Λήξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
Λήξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
21-09-2015
Δημοσίευση Προκήρυξης – Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
Η Τριμερής Επιτροπή του άρθρου 10 του Ν. 4310/2014 απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των επτά (7) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ). Προθεσμία: 12/10/2015
31-08-2015
Ένταξη Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016», προϋπολογισμού 11.884.380 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
31-08-2015
Ένταξη Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016» - ΑΜΕΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016» - ΑΜΕΑ, προϋπολογισμού 965.576 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
20-08-2015
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση υποστήριξης με ειδικό βοηθητικό προσωπικό μαθητών με αναπηρία)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση υποστήριξης με ειδικό βοηθητικό προσωπικό μαθητών με αναπηρία)
20-08-2015
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας για νήπια με αναπηρία και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας για νήπια με αναπηρία και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
20-08-2015
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (δράση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών)
17-07-2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» (βρεφικοί, παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Προκηρύχθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) η δράση που αφορά στους βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 30.Πρώτη 12345678 Τελευταία