Ολοκληρώθηκε η 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ( 22/04/2013 )

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.


Οι διαθέσιμες παρουσιάσεις της Ημερίδας επισυνάπτονται παρακάτω.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, τους προσκεκλημένους, καθώς και ενημερωτικό υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν σε προηγούμενη Ανακοίνωση, πατώντας εδώ


Επιστροφή

Σχετικά αρχεία - Παρουσιάσεις Ημερίδας
gif icon 01. Παρουσίαση κας Α. Ωραιοπούλου «Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» ( pdf 294 KB)
gif icon 02. Παρουσίαση κας Μ. Κωστοπούλου «2η Εγκύκλιος Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014-2020» ( pdf 244 KB)
gif icon 03. Παρουσίαση κας S. Bourdy «Προκλήσεις & Προτεραιότητες στην Κεντρική Μακεδονία» ( pdf 2038 KB)
gif icon 04. Παρουσίαση κ. Χ. Φραγκούλη «Προτεραιότητες Πολιτικής & Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Ελλάδα στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ( pdf 1530 KB)
gif icon 05. Παρουσίαση κ. Ν. Κομνηνού «RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας» ( pdf 1241 KB)
gif icon 06. Παρουσίαση κας Χ. Κούρτελη «Κατευθύνσεις Εθνικής Στρατηγικής για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στη νέα προγραμματική περίοδο» ( pdf 1668 KB)
gif icon 07. Παρουσίαση κας Β. Κολοβού «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T) – Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS)» ( pdf 4073 KB)
gif icon 08. Παρουσίαση κ. Π. Χατζηνικολάου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020: Περιφερειακή Διάσταση του Σχεδιασμού της στρατηγικής ΕΤΑΚ» ( pdf 6958 KB)
gif icon 09. Παρουσίαση κ. Α. Τσακανίκα «Τάσεις στην Επιχειρηματικότητα στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ( pdf 545 KB)