Ενταγμένες πράξεις
Πρόγραμμα
Κωδικός Προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
Νομός
Δικαιούχος
 
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος Προϋπολογισμός
Ενίσχυση νέων παράλληλων εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 1.664.639
Η μεγάλη πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη του Αγίου Όρους 377.561
Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2011-2015 977.500
ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 788.466
Προμήθεια - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την ολοκλήρωση των υποδομών εγκατάστασης των πανεπιστημιακών κλινικών και τμημάτων στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου 2.392.639
Προμήθεια - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας για την βελτίωση των υποδομών στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου 5.000.000
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων της 3ης Υ.ΠΕ. στην Κεντρική Μακεδονία 2.820.000
Προμήθεια 9 ασθενοφόρων και 4 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1.030.000
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. στην Κεντρική Μακεδονία 557.800
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Αποβλήτων νομού Πιερίας (Χ.Α.Ε.Α.Α.) 132.510
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία