Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Κέντρο τεκμηρίωσης βιομηχανικής κληρονομίας στο βαφείο της πρώην ΕΡΙΑ

Δικαιούχος :

Δήμος Νάουσας νομού Ημαθίας

Νομός :

Ημαθία

Προϋπολογισμός :

1.947.207

Ημερονημία ένταξης :

13/10/2010

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ολοκληρωμένη