Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Ανακατασκευή και υλικοτεχνικός εξοπλισμός δημοτικού θεάτρου Πλατέος, δήμου Πλατέος νομού Ημαθίας

Δικαιούχος :

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Νομός :

Ημαθία

Προϋπολογισμός :

406.529

Ημερονημία ένταξης :

12/10/2010

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ολοκληρωμένη