Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Αναβάθμιση εξοπλισμού πολιτιστικών υποδομών δήμου Καλαμαριάς

Δικαιούχος :

Δήμος Καλαμαριάς νομού Θεσσαλονίκης

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

524.892

Ημερονημία ένταξης :

13/10/2010

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ανακληθείσα