Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Αντικατάσταση τεσσάρων ρυπογόνων απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς με τέσσερα νέα απορριμματοφόρα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Δικαιούχος :

Δήμος Καλαμαριάς νομού Θεσσαλονίκης

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

555.960

Ημερονημία ένταξης :

21/02/2013

Πρόγραμμα :

Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

Κωδικός Προτεραιότητας :

47 - Ποιότητα του αέρα

Κατηγορίες Πράξεων :

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη