Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους στις Καρυές

Δικαιούχος :

'Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Νομός :

Χαλκιδική

Προϋπολογισμός :

3.476.943

Ημερονημία ένταξης :

30/05/2013

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

76 - Υποδομές Υγείας

Κατηγορίες Πράξεων :

Δημιουργία / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη