Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες υποστήριξης τρέχουσας και νέας προγραμματικής περιόδου για το χρονικό διάστημα 2013-2015

Δικαιούχος :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός :

Έργα Περιφερειακής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός :

190.918

Ημερονημία ένταξης :

10/10/2013

Πρόγραμμα :

Προγράμματα

Κωδικός Προτεραιότητας :

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Κατηγορίες Πράξεων :


Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη