Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην ΤΚ Αγίου Βασιλείου Δήμου Λαγκαδά

Δικαιούχος :

Δήμος Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

2.932.520

Ημερονημία ένταξης :

27/09/2013

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.

Κατηγορίες Πράξεων :

Έργα υποδομών περιβάλλοντος σε αγροτικές και ορεινές – μειονεκτικές περιοχές

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ανακληθείσα