Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

75 - Υποδομές εκπαίδευσης

Κατηγορίες Πράξεων :

Αναβάθμιση κτιριακής υποδομής εκπαίδευσης

Α/Α :

9

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

04/05/2009 

Τελευταία ενημέρωση :

30/11/2009 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Η Πρόσκληση αφορά στην μεταφορά πέντε (5) έργων υποδομών εκπαίδευσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 στο ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων : 11/05/2009.

Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Αναλυτική Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων ( pdf 336 KB)
gif icon Συνημμένο 01 - Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ( pdf 159 KB)
gif icon Συνημμένο 02 - Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης ( zip 110 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης ( doc 142 KB)
gif icon Συνημμένο 04 - Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης ( doc 156 KB)
gif icon Συνημμένο 05 - Κριτήρια Επιλογής πράξεων και Μεθοδολογία Αξιολόγησης ( zip 55 KB)
gif icon Συνημμένο 06 - Τυποποιημένα έντυπα ( zip 109 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 9, Κωδ, Προτ. 75 – «Υποδομές εκπαίδευσης»
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη» (ΑΠ 7 - Κωδ. Προτ. 75 – Υποδομές Εκπαίδευσης)