Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Κατηγορίες Πράξεων :

Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες συμφωνά με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

Α/Α :

17

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

15/07/2009 

Τελευταία ενημέρωση :

15/01/2010 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προς:
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης


  1. Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων
  2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας


  1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας


  1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Αναλυτική Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων ( pdf 183 KB)
gif icon Συνημμένο 01 - Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 ( pdf 159 KB)
gif icon Συνημμένο 02 - Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ & ΤΣ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης ( zip 109 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης ( pdf 145 KB)
gif icon Συνημμένο 04 - Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης ( doc 157 KB)
gif icon Συνημμένο 05 - Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης ( zip 53 KB)
gif icon Συνημμένο 06 – Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων: ( zip 109 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 17, Κωδ, Προτ. 44 - «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»