Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Κατηγορίες Πράξεων :

Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες συμφωνά με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών
Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

Α/Α :

22

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

27/07/2009 

Τελευταία ενημέρωση :

12/05/2014 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προς τον Περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Συνημμένο 01 – Υπουργικές Αποφάσεις Συστήματος Διαχείρισης ( zip 348 KB)
gif icon Συνημμένο 02 - Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ & ΤΣ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης ( zip 239 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης ( pdf 194 KB)
gif icon Συνημμένο 04 - Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης ( doc 126 KB)
gif icon Συνημμένο 05 - Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης ( zip 50 KB)
gif icon Συνημμένο 06 – Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων ( zip 200 KB)
gif icon Συνημμένο 07 - Πίνακες ( zip 56 KB)
gif icon Συνημμένο 08 – Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης ( doc 172 KB)
gif icon Συνημμένο 01 - Αναλυτική Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων - Έκδοση 5 ( pdf 3106 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Ανάκληση της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων»
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» - (8η τροποποίηση)
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» - (7η τροποποίηση)
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» - (6η τροποποίηση)
Αύξηση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» - (5η τροποποίηση)
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» - (4η τροποποίηση)
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» - (3η τροποποίηση)
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22 (έκδοση 2η), ΚΘΠ 44 - «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων»
Τροποποίηση εντύπων Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης