Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.

Κατηγορίες Πράξεων :

Έργα υποδομών περιβάλλοντος σε αγροτικές και ορεινές – μειονεκτικές περιοχές

Α/Α :

27

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

03/08/2009 

Τελευταία ενημέρωση :

21/05/2012 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προς:
  • ΟΤΑ Α’ βαθμού των επιλέξιμων περιοχών
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης των επιλέξιμων περιοχών

Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Αναλυτική Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων - Έκδοση 3 ( pdf 3107 KB)
gif icon Συνημμένο 01 - Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (Νέα έκδοση – 6/10/2010) ( zip 348 KB)
gif icon Συνημμένο 02 - Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης (Νέα έκδοση – 6/10/2010) ( zip 237 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης (Νέα έκδοση – 6/10/2010) ( pdf 194 KB)
gif icon Συνημμένο 04 - Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης (Νέα έκδοση – 6/10/2010) ( doc 126 KB)
gif icon Συνημμένο 05 - Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης ( zip 51 KB)
gif icon Συνημμένο 06 – Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων (Νέα έκδοση – 6/10/2010) ( zip 199 KB)
gif icon Συνημμένο 07 – Πίνακες ( zip 27 KB)
gif icon Συνημμένο 08 - Έντυπο Ε (Νέα έκδοση – 6/10/2010) ( pdf 71 KB)
gif icon Συνημμένο 09 – Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης ( doc 172 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Ανάκληση της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 27, Κ.Π. 61 – «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 27, Κ.Π. 61 – «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» - 8η Τροποποίηση
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 27, Κ.Π. 61 – «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» - 7η Τροποποίηση
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 27, Κ.Π. 61 – «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» - 6η Τροποποίηση
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 27, Κ.Π. 61 – «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» - 5η Τροποποίηση
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 27, Κ.Π. 61 – «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» - 4η Τροποποίηση
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 27 – Έκδοση 3η, Κ.Π. 61 – «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» - 3η Τροποποίηση
Αύξηση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 27 Κ.Π. 61 – «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» - 2η Τροποποίηση
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 27, Κ.Π. 61 – «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» - 1η Τροποποίηση