Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Α/Α :

30

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

19/08/2009 

Τελευταία ενημέρωση :

25/02/2010 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προς:
  • Υπουργείο Πολιτισμού (Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες)
  • Εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα)
  • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Αναλυτική Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων ( pdf 354 KB)
gif icon Περίληψη Πρόσκλησης ( pdf 212 KB)
gif icon Συνημμένο 01 - Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 ( pdf 159 KB)
gif icon Συνημμένο 02 - Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ & ΤΣ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης ( zip 109 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης ( pdf 145 KB)
gif icon Συνημμένο 04 - Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης ( doc 156 KB)
gif icon Συνημμένο 05 - Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης ( zip 52 KB)
gif icon Συνημμένο 06 – Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων ( zip 281 KB)
gif icon Συνημμένο 07 – Πίνακες ( zip 34 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Ανάκληση της πρόσκλησης υπ’ αριθμ 30, Κωδικός Προτεραιότητας 59 - Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών
Τροποποίηση εντύπων Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης