Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας

Κατηγορίες Πράξεων :

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

04/09/2009 

Τελευταία ενημέρωση :

04/09/2009 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως 22/9/2009, για την υποστήριξη της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και όρους διενέργειας του διαγωνισμού διατίθενται στην επισυναπτόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.