Ενταγμένες πράξεις
Πρόγραμμα
Κωδικός Προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
Νομός
Δικαιούχος
 
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 4567891011 Τελευταία
Τίτλος Προϋπολογισμός
Αποκατάσταση Ι. Κελίου Αγίου Γεωργίου Προβάτας, ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας, α' Φάση: αποκατάσταση Ι. Ναού 427.000
Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη 380.000
Συν-Ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 398.362
Παρέμβαση για την Απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη 350.000
Πρωτογενής Ανάπτυξη στην Δυτική Ύπαιθρο 355.000
Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κεντρικής Μακεδονίας 3.085.000
Συνεργασία με πυξίδα την Απασχόληση 400.000
Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση 393.318
Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας 368.162
Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας 917.241
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 4567891011 Τελευταία