Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

76 - Υποδομές Υγείας

Κατηγορίες Πράξεων :

Επέκταση / αναβάθμιση κλινών δευτεροβάθμιας περίθαλψης

Α/Α :

25

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

29/07/2009 

Τελευταία ενημέρωση :

03/08/2009 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προς τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Αναλυτική Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων ( pdf 282 KB)
gif icon Συνημμένο 01 - Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 ( pdf 159 KB)
gif icon Συνημμένο 02 - Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ & ΤΣ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης ( zip 111 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης ( pdf 145 KB)
gif icon Συνημμένο 04 - Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης ( doc 156 KB)
gif icon Συνημμένο 05 - Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης ( zip 56 KB)
gif icon Συνημμένο 06 – Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων ( zip 436 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 25, Κωδ. Προτ. 76 «Υποδομές Υγείας»