Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις
Πρόγραμμα
Κωδικός προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
 
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 70.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τελευταία ενημέρωση Α/Α Κωδικός Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Διατιθέμενος Προϋπολογισμός  
15/07/2010 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
  1. Δημοσιότητα & Πληροφόρηση
0
15/07/2010 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
  1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
0
29/06/2010 49 59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
  1. Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού
0
29/06/2010 47 23 - Περιφερειακές / τοπικές οδοί
  1. Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθ....
0
29/06/2010 50 58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρον....
  1. Αποκατάσταση μνημείων
0
29/06/2010 28 23 - Περιφερειακές / τοπικές οδοί
  1. Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθ....
0
29/06/2010 23 53 - Πρόληψη κινδύνων
  1. Εξοπλισμός για την πρόληψη και....
0
25/06/2010 48 75 - Υποδομές εκπαίδευσης
  1. Ανάπτυξη-βελτίωση υποδομών στ....
0
25/06/2010 44 61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική....
  1. Έργα υποδομών περιβάλλοντος σ....
0
25/06/2010 46 79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
  1. Ανάπτυξη δομών για την προώθη....
0
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 70.Πρώτη 345678910 Τελευταία