Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις
Πρόγραμμα
Κωδικός προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
 
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τελευταία ενημέρωση Α/Α Κωδικός Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Διατιθέμενος Προϋπολογισμός  
05/12/2013 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
 1. Δημοσιότητα & Πληροφόρηση
550.000
11/11/2013 70 79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
 1. Ανάπτυξη δομών για την προώθη....
3.500.000
25/10/2013 68 86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοιν....
 1. Μελέτες, τεχνικοί σύμβουλοι, ....
 2. Πληροφόρηση - Δημοσιότητα
0
05/09/2013 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
 1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
147.600
16/07/2013 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
 1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
61.500
03/07/2013 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
 1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
43.050
10/06/2013 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
 1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
145.000
30/05/2013 19 76 - Υποδομές Υγείας
 1. Δημιουργία / αναβάθμιση υποδο....
0
15/05/2013 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
 1. Δημοσιότητα & Πληροφόρηση
61.500
18/04/2013 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
 1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
135.000
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345678 Τελευταία